รับฝากข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

กาแฟเขาช่อง สร้างถนนสีเขียว ที่ upcycling จากบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติก

กาแฟเขาช่อง สร้างถนนสีเขียว ที่ upcycling จากบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติก
พื้นที่ 9,280 ตร.ม. ใช้ขยะพลาสติกจำนวน 11,872 กิโลกรัม
มอบให้อุทยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม่

กาแฟเขาช่อง ชวนแฟนๆ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้โลกของเราดีขึ้น โดยการลดทิ้งขยะพลาสติก รักษาสิ่งแวดล้อม กับแคมเปญ “ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง SEASON2 เก็บแยก แลกดื่ม” ซึ่งแคมเปญ จัดขึ้นจัดขึ้นต่อนเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อปลุกกระแสให้คนแคร์โลกและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะพลาสติกล้นเมือง และส่งเสริมให้ลูกค้าผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องและประชาชนทั่วไป หันมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมไร้ขยะพลาสติก นำขยะพลาสติกมาสร้างให้มีมูลค่า สร้างความยั่งยืนในอนาคต

อีกทั้ง กระตุ้นให้ลูกค้าส่งชิ้นส่วนซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง กลับมาแลกบัตรกำนัล (E-Vouchers) ใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องทาง www.khaoshong.com​/onlinestore​ ได้ ซึ่งถือเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าอีกด้วย และในช่วงท้ายแคมเปญนี้ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ามาจะถูกรวบรวมนำไปสร้างถนนสีเขียว มอบให้อุทยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม่

 

โดยเมื่อชงดื่มกาแฟเขาช่องเรียบร้อยแล้วอย่าทิ้ง สามารถนำชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง ส่งมาแลก

E-Voucher ใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง ทาง www.khaoshong.com/onlinestore

ประเภทชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แลก E-Voucher ได้แก่

▪️ ซองสติ๊ก กาแฟ 3in1 สามารถแลก E-Voucher มูลค่า 0.2 บาท

▪️ ถุงกาแฟ 3in1 ขนาดเล็ก (แพ็ค 5 ซองสติ๊ก) สามารถแลก E-Voucher มูลค่า มูลค่า 1 บาท

▪️ถุงกาแฟ 3in1 ขนาดใหญ่ สามารถแลก E-Voucher มูลค่า มูลค่า 2 บาท

ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมง่ายๆได้ โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และอีเมลของท่านให้ชัดเจน และส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์มาที่ ตู้ปณ.10 รังสิต ปทุมธานี 12130 เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 –  30 เมษายน 2565 และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/KhaoShong1979

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

▪️E-Voucher (บัตรแทนเงินสด) จะถูกส่งให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมทางอีเมล

▪️สงวนสิทธิ์ 1 E-Voucher สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อเท่านั้น

▪️E-Voucher มีอายุ 90 วัน นับจากวันที่ระบบอัตโนมัติได้ส่ง E-Voucher ถึงผู้ร่วมกิจกรรม

▪️ผู้ร่วมกิจกรรมที่ต้องการใช้สิทธิ์ จะต้องเป็นสมาชิก Khao Shong Online Store บนช่องทาง www.khaoshong.com/onlinestore เท่านั้น

▪️E-Voucher ดังกล่าว ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสดได้

▪️ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำความสะอาดชิ้นส่วนทุกประเภท ก่อนส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม หากพบว่าชิ้นส่วนใดไม่ได้ทำความสะอาด

จะถูกทำการตัดสิทธิ์การได้รับ E-Voucher

.#เก็บแยกแลกดื่ม #ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องซีซั่น2 #ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องseason2เก็บแยกแลกดื่ม

#เขาช่องรสแท้กาแฟไทย #กาแฟเขาช่อง #khaoshongcoffee #BEX