รับฝากข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

“เปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์สินค้า Upcycle & Fashion Lifestyle 2021”

“เปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์สินค้า
Upcycle & Fashion Lifestyle 2021”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm) โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขานรับนโยบายเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs พร้อมส่งผลิตภัณฑ์รักษ์โลกและผลิตภัณฑ์ของนักธุรกิจใหม่เชิงสร้างสรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านตลาดออนไลน์สินค้า Upcycle & Fashion Lifestyle 2021 คลิก https://thehubthailand.biz/site/dipromonline  เร่งช่วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้ “พร้อมสู้ – อยู่ได้ – ไปรอด” 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เล็งเห็นการสร้างโอกาสทางการตลาดของสินค้าภายใต้สถานการณ์โควิด อันเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมุ่งเน้นช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันและช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้พร้อมสู้ อยู่ได้ และไปรอด อย่างมั่นคงและยั่งยืนในช่วงวิกฤติจากสถานการณ์โควิดนี้ จึงได้จัด “กิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์สินค้า Upcycle & Fashion Lifestyle 2021” ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการของกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ “Upcycling for Sustainable Lifestyle” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ของผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 52 กิจการ ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จากการนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด วัสดุเหลือใช้ทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม วัสดุรีไซเคิล และวัสดุในท้องถิ่น นำมาออกแบบ พัฒนา และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงสร้างสรรค์ และโครงการ “สานฝันนักออกแบบสู่ New Creative Entrepreneur” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ของผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ที่เกิดจากการพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่เชิงสร้างสรรค์เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม จากนักออกแบบรุ่นใหม่ นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน และบุคลากรที่สนใจ

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์สินค้า Upcycle & Fashion Lifestyle 2021 นี้ จะจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 โดยนักชอปสายกรีน นักชอปสายรักษ์โลก และนักชอปผู้มีใจรักงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ สามารถเข้าไปเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Website : https://thehubthailand.biz/site/dipromonline  และติดตามโปรโมชั่นที่น่าสนใจที่ผู้ประกอบการพร้อมยกขบวนมาจัดโปรโมชั่น สำหรับนักชอปทุกท่าน เริ่มต้นเดือน ตุลาคม ด้วยโปรโมชั่น 10.10 ลดสูงสุดถึง 20% ในช่วงวันที่ 8 – 17 ตุลาคม นี้เท่านั้น!  และการ Live สดผ่านช่องทาง Facebook the hub Thailand facebook.com/theHubThailand/  ในวันที่ 15 ตุลาคม , Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม facebook.com/dipromindustry/ และ Facebook กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ facebook.com/dip.bisd/ อย่าพลาดโอกาสทองนี้

สำหรับ นักชอปที่ต้องการติดตามผลงาน ผู้ประกอบการที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์และร่วมงานกับผู้ผลิต หรือ “คุณ” ที่ต้องการแนวคิดและแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรืออยากเป็นนักออกแบบและนักธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สามารถติดตามผลงานของผู้ประกอบการและนักออกแบบได้ทาง E-book : Upcycle & Fashion Lifestyle 2021 ตามลิงค์ https://thehubthailand.biz/site/dipromonline  และ Clip VDO ตัวแทนของผู้ประกอบการและนักออกแบบของโครงการฯ ที่ได้เลือกสรรมาให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจ หาโอกาสและแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้พร้อมสู้ อยู่ได้ และไปรอดในสถานการณ์โควิดนี้ 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm) ถนนพระรามที่ 4 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 061-423-7678 Email : creativediprom@gmail.com หรือ Facebook กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (facebook.com/dip.bisd/) และติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ที่ www.dip.go.th หรือ facebook.com/dipromindustry/