รับฝากข่าว

Healthy

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดมิติใหม่ รักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดมิติใหม่ การให้บริการคลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ เน้นการรักษาแบบองค์รวม ครบวงจร ในที่เดียว

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดมิติใหม่การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังและนอน ไม่หลับ คลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) “สุขสำราญนิทราคลินิก”รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) เน้นการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ครบวงจร ในที่เดียว

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า “สุขสำราญนิทราคลินิก” คลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) ว่า ที่ผ่านมา จากการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 พบว่า ปัญหาสำคัญที่ผู้ป่วยมาเข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง ทั้งจากโรคมะเร็ง และ ไม่ใช่จากโรคมะเร็ง รวมถึงการนอนไม่หลับ ซึ่งมียอดสถิติ ที่เข้ามารับบริการ ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จำนวน 26,693 ราย

เพื่อเป็นการยกระดับการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าว ทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จึงมีการจัดตั้ง“สุขสำราญนิทราคลินิก” คลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) ครบวงจร ซึ่งเปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย ตามแนวเวชปฏิบัติการรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดที่มีระยะเวลาต่อเนื่องมากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่ผู้ป่วยที่มีอาการปวดในระดับยอมรับได้ ไปจนถึงระดับปวดมาก รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับ ทำให้สุขลักษณะการนอนไม่ดี ซึ่งเป็นการรักษาแบบองค์รวมร่วมกันระหว่างการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ

นายแพทย์ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและ นอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) จะมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการ ประกอบด้วย แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนปัจจุบัน และ แพทย์แผนจีน ร่วมวินิจฉัย รวมถึง ร่วมวิเคราะห์แนวทางในการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย ในส่วนแนวทางการรักษาอาการปวดเรื้อรัง และ นอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.การรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแบบใช้ยา โดยจะมี การจ่ายยาในการรักษาผู้ป่วยซึ่งจะใช้ตำรับแผนไทยและยาสมุนไพร เป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เช่น ยาธาตุบรรจบ ยาธาตุอบเชย ยาเบญจกูล ยามันทธาตุ ยาหอมนวโกฐ ยาแผนไทยที่อยู่ในเภสัชตำรับของโรงพยาบาล เช่น ยาวัดคำประมง ยาผสมเถาเอ็นอ่อน ยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม เช่น ยาศุขไสยาศน์ ยาทำลายพระสุเมรุ ยาแก้ลมแก้เส้น ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ เป็นต้น น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ น้ำมันกัญชา(ตำรับหมอเดชา) น้ำมันกัญชาเมตตาโอสถ และ น้ำมันกัญชาการุณย์โอสถ เป็นต้น 2. การรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแบบไม่ใช้ยา เช่น การนวดรักษา ประคบสมุนไพร การพอกยาสมุนไพร การแช่สมุนไพร การกักน้ำมัน การอบสมุนไพร การฝังเข็มโดยแพทย์แผนจีน และ การใช้หลักธรรมานามัย เป็นต้น

นายแพทย์ธงชัย กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้ารับบริการ“สุขสำราญนิทราคลินิก” คลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) สามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เเละวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 -16.30 น. เบอร์โทรติดต่อ 02-2243262, 02-2248820

หากท่านสนใจสมุนไพร สามารถเข้าชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ ฮอลล์ 11 – 12 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.เป็นต้นไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร. 0 2149 5649 , 0 2149 5696 Facebook Fanpage มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ หรือ Website: https://natherbexpo.dtam.moph.g