รับฝากข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์

“นโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก ในโรงเรียนและสถานดูแลเด็ก
ช่วยเด็กปลอดภัยได้อย่างไร?”
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น.
ผ่าน ZOOM

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน
-คุณอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
-ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
-คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

ร่วมรับฟังแนวคิดนโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนานโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก ให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างครอบคลุม เพื่อให้เด็กใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนและสถานดูแลเด็กได้อย่างปลอดภัย

สนใจเข้าร่วมงาน สแกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊กลิงก์ https://forms.gle/DnKtxeA6F7Q2wjkS8
สอบถามโทร. 089 0330820