รับฝากข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯ หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเครือข่ายแท็กซี่ไทย

คุ้มครองสิทธิฯ หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ นายวิฑูรย์ แนวพานิชย์ ประธานมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่และนายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ประกอบการสหกรณ์แท็กซี่อีกหลายสหกรณ์

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย รวมถึงผู้ประกอบการสหกรณ์แท็กซี่ที่ได้รับความเดือดร้อน มีความประสงค์ให้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นคนกลางในการเจรจากับบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อพิจารณาพักชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ หรือพิจารณาลด หรืองดการเรียกเก็บค่าส่วนต่างที่เกิดขึ้นหลังจากการขายทรัพย์ที่ได้ยึดไป ทั้งนี้ สมาคมฯ และผู้ประกอบการแท็กซี่ จะนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ กรมคุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป