รับฝากข่าว

Healthy

แพทย์แผนไทยเผย 6 สมุนไพรช่วยไล่ยุง พร้อมแนะวิธีการทำสเปรย์ตะไคร้หอม DIY สกัดกั้นโรคไข้เลือดออกช่วงฤดูฝน

แพทย์แผนไทยเผย 6 สมุนไพรช่วยไล่ยุง พร้อมแนะวิธีการทำสเปรย์ตะไคร้หอม DIY
สกัดกั้นโรคไข้เลือดออกช่วงฤดูฝน

แพทย์แผนไทยเผย 6 สมุนไพรใกล้ตัว เป็นที่รู้จักกันดีในชุมชน มีสรรพคุณช่วยไล่ยุง พร้อมแนะวิธีการทำสเปรย์ ตะไคร้หอมด้วยตนเองง่าย ๆ ช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever : DHF) เป็นโรคติดเชื้อที่มักมีการระบาดในช่วงฤดูฝน มียุงลายเป็นพาหะนำโรค กล่าวคือ ยุงลายจะกัดคนที่เป็นไข้เลือดออกในช่วงที่เป็นไข้สูง แล้วไปกัดคนอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงก็จะสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่น ต่อ ๆ ไปได้ จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 มีนาคม 2564 พบว่า มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ จำนวน 1,621 ราย เสียชีวิต 1 ราย ช่วงอายุที่พบมากที่สุด คือ 15 – 24 ปี รองลงมา คือ 25 – 34 ปี อีกทั้งช่วงนี้มีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ซึ่งมีผลทำให้จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น หากไม่ป้องกันหรือระวังไม่ให้ยุงกัด ก็อาจเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได้

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอแนะนำ 6 สมุนไพรใกล้ตัว เป็นที่รู้จักกันดีในชุมชน มีสรรพคุณช่วยไล่ยุง สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ ได้แก่ ตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส ผิวมะกรูด ผิวส้ม โหระพา และสะระแหน่ วิธีการนำมาใช้ตามวิถีพื้นบ้าน เพียงแค่นำสมุนไพรที่กล่าวข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งมาทุบหรือขยี้ ๆ แล้วนำไปวางบริเวณมุมอับ ที่ยุงชุกชุม ก็จะสามารถไล่ยุงได้ เพราะสมุนไพรดังกล่าว มีสารสำคัญคือน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นเฉพาะและเป็นกลิ่นที่ยุงไม่ชอบ

นอกจากนี้ ขอแนะนำวิธีการทำสเปรย์ตะไคร้หอมด้วยตนเองง่าย ๆ ไว้ใช้ในช่วงฤดูฝน ดังนี้ 1.หั่นตะไคร้หอมเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 200 กรัม 2.หั่นผิวมะกรูดเล็ก ๆ ประมาณ 50 กรัม 3.นำตะไคร้หอมและผิวมะกรูดที่หั่น ห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วใส่ลงในโหลแก้ว 4. นำแอลกอฮอล์ (เอทิลแอลกอฮอล์) 1 ลิตร เทใส่โหลแก้ว 5.ใส่การบูร 10 กรัม ปิดฝาให้แน่นหมักไว้ 7 วัน ระหว่างที่หมักต้องเขย่าโหลแก้วทุกวัน เมื่อครบกำหนด นำมาบรรจุขวดสเปรย์ และเขียนฉลากติดข้างขวดไว้ว่าสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง ใช้ฉีดไล่ยุงตามมุมอับต่าง ๆ ภายในบ้าน หรือหากท่านที่ไม่มีเวลาทำใช้เอง สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป

นายแพทย์ขวัญชัย กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากวิธีการใช้สมุนไพรที่แนะนำแล้ว ประชาชนก็ต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย อย่าให้มีแหล่งน้ำขังในบ้าน และปิดฝาโอ่งน้ำหรือภาชนะที่บรรจุน้ำให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายไปวางไข่ จัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเวลานอนให้กางมุ้งหรือทาโลชั่นกันยุงก่อนนอน ก็จะสามารถป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนได้อีกทาง หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร 02 591 7007 และเฟซบุ๊ค, ไลน์แอดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก