รับฝากข่าว

Healthy

แพทย์แผนไทยเผย 13 ขั้นตอน นวดตนเองป้องกันโรค Office Syndrome

แพทย์แผนไทยเผย 13 ขั้นตอน นวดตนเองป้องกันโรค Office Syndrome

แพทย์แผนไทยเผย 13 ขั้นตอน นวดตนเองป้องกันโรค Office Syndrome
โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานอยู่กับบ้าน Work From Home
รับชมและปฏิบัติตามได้ที่ https://gnews.apps.go.th/news?news=77111

สอบถามเพิ่มเติม www.dtam.moph.go.th
โทร 025917007
Facebook : https://www.facebook.com/dtam.moph
YouTube : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Twitter : https://twitter.com/PR_DTAM Line @DTAM