รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ​ ร่วมกับ​ EU จัดกิจกรรมออนไลน์​ PRIDE Month

คุ้มครองสิทธิฯ​ ร่วมกับ​ EU เตรียมความพร้อม​ จัดกิจกรรมออนไลน์​ PRIDE Month เพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

วันพฤหัสบดีที่​ 27 พฤษภาคม 2564​ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ​ ได้ให้สัมภาษณ์และบันทึกคลิปวีดีโอเกี่ยวกับประเด็นสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมออนไลน์ PRIDE Month เพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (EU Delegation to Thailand) และ ลิโด้ คอนเน็คท์ (Lido Connect) จัดขึ้นภายใต้ธีม “เริ่มต้นที่หลากหลายจุดหมายคือเท่าเทียม” #ProundToSupportPRIDE โดยจะเป็นการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดช่วงเดือนมิถุนายน 2564​ ทั้งนี้​สามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ European Union in Thailand